ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Μετρητά στο χέρι Δυνατότητα δανεισμού με ενεχυρίαση  Αγοράζουμε χρυσό, ασήμι, κοσμήματα, νομίσματα.